Preskočiť na obsah

Poplatok za komunálny odpad

Upravené
20. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. januára 2021

Oznamujeme občanom, že podľa nového platného VZN o miestnych daniach (platný od 1. januára 2021) sa


Z V Y Š U J E

poplatok za komunálny odpad z 18 € na rok/za osobu na 20 € na rok/za osobu.

Dôvodom zvyšovania poplatku je zvýšený vývoz odpadu za rok 2020 a nízka miera separácie.