Vyhláška obecného úradu

Upravené
28. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. decembra 2020 − 19. februára 2021