Test dvojjazyčnej aktuality HU 2

5.12.2022-én obcms_obec kiadásában.

Test dvojjazyčnej aktuality HU 2