Ugrás a tartalomra

Obec v obraze

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Príroda

Buzica sa rozprestiera blízko slovensko-maďarskej štátnej hranice, leží 12 km od Moldavy nad Bodvou, na styku juhozápadného okraja Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou. V okolí obce sa nenachádzajú rozsiahle lesy. Pozoruhodným vodným tokom je Kaňapta, ktorá tečie 800 m od Buzice. Rozhodujúce odvetvie je poľnohospodárstvo, v okolí obce sa nenachádza nevyužitá pôda.

Bociany

Raritou obce je množstvo bocianích hniezd umiestnených na vrcholoch stožiarov okolo stredu obce a pri cestách. Hniezdenie bociana v obci spracovali v rámci stredoškolskej odbornej činnosti Vašková v r. 1977 a Molnár v r. 1989.

Systematický prieskum hniezdenia bociana bieleho začal v obci realizovať RNDr. Miroslav Fulín CSc. v roku 1976. Zaznamenaný máme každoročný výskyt všetkých hniezd a výsledky hniezdenia. Najvyšší počet 20 obsadených hniezd bol v obci v roku 2000. Od skončenia chovu hovädzieho dobytka a zániku pasienkov a kosených lúk v okolí obce sa počet obsadených hniezd postupne znižuje.

V roku 2014 obec dostala cenu Európska Obec Bocianov / European Stork Village od nemeckej mimovládnej organizácie Euronatur. Vedenie obce kladie veľký dôraz na vytvorenie čo najvhodnejších okolností pre týchto nádherných vtákov. V roku 2017 pomocou projektu s názvom „Revitalizácia potravnej bázy a lovných teritórií bociana bieleho v katastri obce Buzica“ boli vytvorené vodné plochy so stálou vodnou hladinou v severnej časti extravilánu obce a prebehla revitalizácia pasienkov v južnej časti extravilánu obce.