Ugrás a tartalomra

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Najstaršou pamiatkou obce bol kostol sv. Martina, ktorý stál na západnom svahu kopca „starý cintorín“. Spomína sa v listine z roku 1279. V listine z roku 1526 stojí, že dvojvežový drevený kostol bol znovu postavený, no neskôr sa zrútil pri víchrici. V roku 1786 sa začalo so stavbou nového väčšieho klasicistického rímskokatolíckeho kostola Povýšenia sv. kríža s prvkami retardovaného baroka. Kostol bol vysvätený 14. Septembra 1797. 

So stavbou kalvínskeho kostola sa začalo 18. marca 1787, stavebnú parcelu darovala zemianska rodina Szűcsovcov, veľkú časť stavebného dreva daroval zemepán z obce Szemere, Mihály Jász. Kostol bol vysvätený 25. novembra 1787. Na jeseň v roku 1880 kostol vyhorel. Je to jednoduchá jednoloďová sieňová stavba s hranolovou vežou. Kostol bol rekonštruovaný v roku 2016.   

Najvýznamnejšou pamiatkou Buzice bol kaštieľ, ktorého základy pravdepodobne pochádzali zo stredoveku. Prvá priama zmienka o budove pochádza z roku 1599. V polovici 18. storočia kúriu prestavili v barokovom slohu, na začiatku 19. storočia bola radikálne upravená v klasicistickom slohu a rozšírená bočnou prístavbou na kaštieľ. Budova bola krásne zariadená, svedčí o tom opis z konca 19. storočia. Posledným majiteľom bol Pál Szent-Imrey, abovsko-turniansky podžupan. Potom sa budova stala majetkom ŠM. Po delimitácií ŠM v roku 1977 bol kaštieľ opustený a zanedlho zbytočne zbúraný. Na jeho mieste sa dnes rozprestiera amfiteáter. 

V Buzici a v chotári sa zachovalo viacero menších sakrálnych pamätníkov. Pozoruhodným je súbor plastík, ktorý sa nachádza v blízkosti bývalého Mátého mlyna. Sú to pieskovcové sochy sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie, medzi ktorými sa nachádza pieskovcový kríž, ktoré v roku 1739 dal postaviť Imre Szentimrey s manželkou z vďaky, že počas morovej nákazy v roku 1738 sa nik z rodiny Szentimreyovcov nestal jej obeťou.

Od roku 2016 našu obec ozdobí socha kráľa Svätého Štefana. Drevená socha je prácou Jána Lukácsa.