Ugrás a tartalomra

Školstvo

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Pre obec Buzica sú veľmi dôležité tradície, tradičné akcie a vedenie obce podporuje kultúrny a športový život. Základnú školu, ktorú zabezpečuje vzdelávanie v materinskom jazyku, navštevujú deti z 20 obcí. Má svoju telocvičňu, športové ihriská, školský bazén, skúšobňu, učebňu v prírode, jazierko s močiarom, zoologickú záhradu, veľký dvor, priestranný park a odborné učebne. Školský život charakterizuje bohatá krúžková činnosť, výlety, rôzne školské akcie. Množstvo lekárov, učiteľov, inžinierov, odborníkov získalo na tejto škole základné vzdelanie.

V miestnej materskej škole zabezpečujú pre deti zaujímavé činnosti ako plávanie, ľudový tanec, anglický jazyk a športové aktivity.  Výstavba novej materskej školy sa práve prebieha. Nová škôlka bude hotová v septembri roku 2019.