Preskočiť na obsah

Kultúra a voľný čas

Citarový súbor

Buzica má bohatý kultúrny život. Od septembra 2002 vykonáva pravidelnú činnosť citarový súbor. Súbor pravidelne vystupuje na podujatiach obce a regiónu, vystupoval už aj v Prahe, v Bratislave, v Budapešti, v Poľsku a v Rakúsku. V roku 2017 dievčatá reprezentovali našu obec vo folklórnej show Zem spieva.  Svoj najväčší úspech dosiahli v roku 2010, v Budapešti, kde získali cenu Vass Lajos. V roku 2011 a 2012 získali najvyššiu cenu, putovný pohár na Celoslovenskom festivale citarových súborov. V roku 2018 získali cenu Harmónia. Vedúci súboru je János Görcsös.

Detský folklórny súbor

Detský folklórny súbor Kelepelők bol založený tiež v roku 2002. Členovia súboru sú žiaci Základnej školy s VJM v Buzici. Zúčastnili sa rôznych festivalov v Debrecíne, v Budapešti, vo Fiľakove, v Sárospataku a v Miskolci.  Vedúci súboru sú Csilla Ádámová, Norbert Ádám a Eva Kmecková, umelecký asistent je Szabolcs Ádám.

Ďalšie aktivity

V Buzici sa každoročne zorganizujú nasledujúce akcie: Čerehátsky folklórny festival, Celoslovenský festival divadelných súborov, Vianočné a Veľkonočné trhy, oslavy 15. marca, Katarínska zábava a Pivný festival. Najväčším náboženským podujatím obce je Sľubná odpusť Božieho Srdca. 

Vďaka programu Ringató – Kolembačka ponúkame hudobnú výchovu aj pre najmenších. Program sa zameriava na hravú výchovu detí a rodičov k hudbe a spevu. Kolembačku vedie Csilla Ádámová, vedúca folklórneho súbor Kelepelők.